Sen o požáru

Hořelo už i nebe nad Berlínem nebo to byly Drážďany. To jsem jaksi nerozeznal. Všude prostě hořelo. Nad tím koncem světa i snovým městem visel oblak žlutého dýmu.

V metru, hodně stařičkém, byly dvě skupiny hasičů.

Jedni měli koně a vozy plné slámy. Ovšem koně se báli ohně a sláma se jak známo k hašení moc nehodí. Hasiči z druhé skupiny mrštně naskakovali do prastarých aut. Byli to asi Angličani, ale jen asi. Z podzemí metra se nedal najít východ zpátky do nadzemí. Nejen koně, kteří se plašili, ale ani auta tak metro neopustila. Nešlo to.

Ten sen si nechci nijak vysvětlovat.

2.3.2005