Stanislav Jan


Tak se nám dnes narodil syn. Stanislav Jan. Čekal jsem, že bude zdravý a krásný. Ano, čekal jsem dobře. Skeptiků doma máme dost, tedy jednoho. Stačí mi vymlouvat chmury této osůbce, ještě abych strachům podléhal. To by tak hrálo.

Slíbil jsem si, že nebudu nic věštit, hledat nějaké předpovědi, odpovědi na otázky dříve, než se syn narodí. Proč bych to dělal? Chtěl jsem věřit. A věřil jsem. I když vnitřní lhář pochyboval, já ho umlčel.

Dneska jsem přeci jen I-Ťing pro syna udělal. A nestačím zírat.

Zcela uvolněně bez nějakého předpokladu jsem skládal notně vyzrálá stébla řebříčku podle tradičního návodu.

A co mi vyšlo:

Šest nad sebou stojících jangových čar. Dva trigramy nebe.

-----------
----------- x
-----------
----------- x
-----------
----------- x

První, třetí a pátá čáry silné. Druhá, čtvrtá a šestá slabé.

Vyšel tedy první základní hexagram: Tvoření.

V pohybu nebe je síla. To je Tvoření. Tak šlechetný člověk je neúnavný ve svém usilování.

Jangové čáry prvního hexagramu na první, třetí a páté pozici jsou nejsilnější (a ejhle, co nám vyšlo za silné čáry), protože jsou na adekvátních místech pro energii jang.

Výrok hexagramu: Mohutnost, pronikavost, zisk a vytrvalost.

Výroky čar:
První: Skrytý drak. Nejedná.
Drak je symbol energie, síly, skrytý drak je síla, která nestaví na odiv své schopnosti či možnosti. To není pasivita, ale vnitřní potencialita a utajená aktivita těch, kdo dokáží působit, třeba z povzdálí. Neboť ve zdrženlivosti je mnohdá největší síla. Proto je dobré se zdržet otevřeného jednání, a když už jednat, tak velmi, velmi uvážlivě.
Třetí: Šlechetný člověk je činný celý den, až v noci zpytuje, jaký je. A z nebezpečí vyjde bez úhony.
I nejsilnější se má mít na pozoru, má sledovat, neudělá-li chybu, nemá ale přitom slevit ze své rozhodnosti. Měl by se vyvarovat chorobné samolibosti. Dávat si pozor a zůstávat ve střehu.
Pátá: Po nebi letí drak. Je dobré potkat velkého muže.
Nebe je polem velkých a kladných sil. Kdo se s nimi spojí, vítězí v kterém chce ohledu, ve sféře, kterou si sám vybere. Jeho konání bude plodné. Bozi pomáhají těm, kdo si pomáhají sami. Podle mnohých vykladačů je právě tato čára prvního hexagramu v celé Knize proměn čarou nejšťastnější. Doporučuje se jednat naplno a dočkáme-li se podpory, bude jen dobře.

Převrátíme-li silné čáry, vyjde nám hexagram doplňkový.

Vyšel tedy tento:

-----------
----- ----- x
-----------
----- ----- x
-----------
----- ----- x

Trigram řeka a trigram oheň, tedy hexagram 64, hexagram poslední – Nedokončení.

Oheň nad vodami. Nedokončení. Tak šlechetný člověk bedlivě rozlišuje věci a jejich místo.

Ta nádherná souměrnost, první a poslední hexagram. Jsem trošku v úžasu.
Ano, člověk nemusí brát podobné věci vážně, ale já na náhody nevěřím.

7.1.2003