Vizionáři

Na displayi hodinek bylo 22:22, když jsem vstal z postele, šel zapálit svíčky a připravit si stůl k večernímu I-ťingu.

Než jsem si začal hrát s dřívky, zaznamenal jsem si na papír zážitek, který nám těsně předtím přichystal synek.

Byli jsme už všichni tři v posteli, Jana se marně snažila Stáníka uspat. Pokolikáté si stoupnul, ale tentokrát přitom rozpřáhnul své malé ruce. Vypadalo to téměř jako takové věštecké gesto. Oči doširoka otevřené, chvilku stál a pozoroval cosi za oknem nebo kdesi jinde tím směrem. Trošku pokyvoval hlavou a mumlal jakési „PpPé, Tá ty Tjá“. Přišlo nám skoro, že rozmlouvá s nějakou nadpřirozenou bytostí. Na závěr své seance, ještě vestoje, si zatleskal.

Než se pustil do téhle produkce, docela řádil. Víc než má normálně ve zvyku. Jak pominutý se do nás zakusoval, do všech možných míst po těle. Janě dokonce prokousnul prst do krve, já měl otisky jeho zubů hlavně na rukách. Přišlo mi v té chvíli, jakoby se snažil k člověku prokousnout až dovnitř. Měl neobyčejnou sílu, skoro vůbec ho nešlo odtrhnout. Vypadal přitom jak mládě nějaké dravé šelmy.

Po tom podivuhodném „obřadu“ jeho výraz úplně změknul, lehnul si a něco si potichu broukal. Tak jsem si řekl, že toho démona zkrotil. Pak vypil láhev nutrilonu a usnul.

Jana zapnula počítač a dala se do své noční práce, já zůstal v posteli. Když jsem se chystal vstát, začalo mě bolet za spánky. Ten tlak mě přinutil čekat, co uvidím za zavřenýma očima.

Čtyři světélka se dovádivě přibližovala, až se v krátkém, ale velmi jasném záblesku spojila. V hlavě mi zazářil obraz zlatého džbánu. Jeho obrys mizel velmi pomalu.

Docela mě potěšilo, že mi potom v I-ťingu vyšel osmý hexagram Pi, Spojení, Soudržnost. Voda nad zemí. Mistr Liu I-ming v komentáři k tomuto hexagramu také uvádí, že voda tekoucí po povrchu země umožní výhonkům životadárné síly vyrazit a rozrůst se. Rozkvetou zlaté květy.

Hezky se mi nad tím obrazem koumalo. Jana seděla u počítače a psala, Stáník spal a měl zase svůj roztomile nevinný výraz.

k té nádobě, džbánu, co o tom říká C.G.Jung:

Motiv nádoby je sám o sobě archetypickým obrazem, který má určitý význam... nádoba je nástroj, který obsahuje nějaké věci. Obsahuje například tekutiny a zabraňuje jejich rozptýlení. Německé slovo pro nádobu je Gefäss, což je podstatné jméno od fassen, což znamená pojmout, obsahovat, uchopit, zadržet, uchovat. Slovo Fassung znamená pojetí a metaforicky také klidnou mysl, jasný stav mysli, zůstávat duchapřítomný.
...takže nádoba naznačuje pohyb obsahu za účelem sebrání a držení pospolu. Musíte držet něco pohromadě, co by se jinak rozpadlo.
...nádoba je myšlena jako schránka pro celou bytost, pro všechny inkompatibilní jednotky.
Představa nádoby, schránky je archetypickou myšlenkou. Naleznete ji všude a je jedním z ústředních motivů nevědomých obrazů. Je to myšlenka magického kruhu, temenos, který je nakreslen kolem něčeho, čemu se musí zabránit, aby neuniklo nebo co musí být chráněno proti nepřátelským vlivům.

25.11.2003