Výchova a výživa

Nijak zvlášť do hloubky, ani jakkoliv závažně, jen tak lehce a nedůsledně jsem se jal dnes podvečer uvažovat o výchovném procesu. Samo sebou jsem to vzal z pohledu otce.

Nejjednodušší je začít extrémními případy.

Čili na jedné straně otec zvaný maminka, který neřekne jedinou větu, aby tam nebylo aspoň něco málo chvály dcerky či syna, potažmo obdivu k utrpení a oddanosti ženy, což mně zavání jakýmsi absťákem, jakoby se vnitřní svět tohoto člověka totálně změnil, jakoby před narozením dítěte ten onen člověk ani nežil.

Na druhé straně muž, který nedělá v podstatě nic jiného, než že vydělává peníze, aby rodina byla jaksi zavinuta v blahobyt, ovšem při téhle veledůležité činnosti nestíhá potomka zahlédnout jinak a jindy než spícího.

Třetí, ten nejhorší archetyp otce, je muž, který se o dítě ani nestará, ani nevydělává peníze. Má žena tvrdí, že je to můj případ. Samo sebou mi nezbývá než zcela nesouhlasit, ovšem brát tento náhled v potaz.

Nechci to nijak zvlášť vyvracet, fakta jsou fakta. Jen musím podotknout, že peníze doopravdy moc nevydělávám, materiální statky a různý blahobyt v mém levicovém pojetí je jen „pokladem pro červy“, jak vtipně říká Paracelsus, přesto se prý velmi často zmítám ve „smrtelných křečích lakoty“. Paradoxně. Též prý velmi šetřím láskyplnými slovy. Toto nařčení sice odmítám, ale když to tak protějšek vidí, tak na tom asi něco bude.

Toliko úvodem.

Teď k jádru věci. Co o výchovném procesu a dávání příkladu potomkovi vlastním přístupem k životu řekla Kniha proměn?

Někomu by přišlo nejspíš zcestné, radit se s „mrtvou“ knihou, ale mně jaksi ne. Už jsem si nejednou ověřil, že I-ťing svými výroky skvěle doplňuje úvahy na dané téma. Každý večer, když synek usne, člověk si cosi probírá ve své hlavě, víceméně je to spojené s proběhlým dnem, či dnem příštím, a hexagram, v oné rozjímavé době vytvořený, vždy podotkne něco, co souvisí. Poradí, kudy by se úvaha měla dát.

Dnes tedy jsem uvažoval o rozmazlování a jiných aspektech výchovy. Při tomto hloubání jsem vyluštil dvacátý sedmý hexagram I, Výživa, Vyživování, Čelisti, Koutky úst. Všechny čáry byly nepřetáčivé, čili doplňkový hexagram nevznikl, snad aby člověka nerozptýlil od hlavního. Jak podotýká paní R.L.Wing, tento hexagram ve své statické - čili této – podobě znamená dokonalou rovnováhu. Stání KEN v horním trigramu rozjímá nad novým růstem, jejž urychluje dolní trigram ČEN, hrom, jeho vznětlivá síla. Vnitřní trigramy vychází KCHUN a KCHUN, tudíž přijímání. Samá jin. Otevřenost a dbaní na vnímavost. Hexagram pojednává o výživě těla i ducha. Apeluje na vyváženost. Mistr Liu I-ming hovoří o využívání klidu k posílení činnosti. Též navádí téma k otázce řeči, takže nejen příjmu, ale i výdeji. Ústa, čili mluva, je brána dobrého i zlého, kořen štěstí i neštěstí. Proto si moudrý dává pozor na to, co říká.

Nemohu si pomoci, ale co se týká výchovy, tento hexagram je zcela adekvátní. Radí střídmosti v jídle i pití, potažmo ve všech materiálních radovánkách, ovšem též varuje před podceněním této záležitosti, čili žádný nesmyslný asketismus není na místě. Druhou stranou věci je nezanedbávání toho, co potomek do své hlavy dostává i jinak než jen z talíře. Tady jsou docela patřičná slova o pevnosti, ovšem pevnosti spojené s proměnlivostí, osvobození od pout nepříznivých a příznivých okolností, úsilí i neúsilí. Čili vyhmátnout tu správnou chvíli na nějaké to jakože rozmazlování založené na nekárání a vyhovění všem možným přáním robátka, nevnucování výchovných mouder, když potomek zrovna neprojevuje nejmenší snahu naslouchat, na druhé straně odhadnutí okamžiku, kdy by se něco klíčového v jeho charakteru mohlo porouchat. Různé to sociální a jiné cítění nezanedbávat.

Teorie je jen teorie, ale bez jakékoliv vnitřní připravenosti nelze nikdy nic podniknout, natož pak se starat o druhé.

Chce to prostě aspoň nějaké to málo zásad a ty pak taky dodržovat. Třeba my jsme se dohodli na absolutním vynechání fyzických trestů. Myslím si, že jsou mnohem chytřejší metody, jak dítěti dát najevo, že něco dělá zcela špatně.

No a to je asi tak ve zkratce všechno.

27.11.2003